მეცნიერება » ლექსიკონი

აღქმა; პერცეფცია

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

აქტუალური; განცდა; შეგრძნება; დიფუზური; დიფერენცირება; განაწევრებული; ფიგურა-ფონი; განწყობა; შეგრძნე ...

სრულად

შეგრძნება

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ინდივიდი; აქტუალური; განცდა; შეგრძნების ორგანო; ელექტროიმპულსი; დიფუზური; აღქმა; ექსტეროცეპტული; ინტ ...

სრულად

ინდიფერენტულობა

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ნულოვანი ვალენტობა; ნეიტრალური; ინტერესი; დამოკიდებულება; ამბივალენტობა; გამორჩევადობა; სრულად

სრულად

ნეიტრალური

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ნულოვანი ვალენტობა; ამბივალენტობა; გამორჩევადობა; გრძნობა; მოთხოვნილება; სრულად

სრულად

ამბივალენტობა; ამბიდენტობა

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

განცდა; გრძნობა; აქტუალური განწყობა; დიალექტიკურობა; დისპოზიციური განწყობა; მოტივაცია; შორისდებული; ...

სრულად

ვალენტობა

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

გრძნობა; განცდა; დამოკიდებულება; გამორჩევადობა; ინდიფერენტულობა; ინტენსივობა; ნეიტრალური; დამუხტულობ ...

სრულად

დისპოზიცია, პრედისპოზიცია

28 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

ფიქსირებული განწყობა; ლატენტური; პოტენცია; განწყობის თეორია; განწყობა; მზაობა; ინტენციონალურობა; მის ...

სრულად

სენსორული; მოტორული

23 დეკემბერი, 2015
ავტორი: ზურაბ ვახანია

სენსორული; შეგრძნებითი; მოტორული; მოძრაობითი;    სენსომოტორული. სრულად

სრულად

ბოლო სიახლეები

© 2015 - 2022 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia