პროფესიული განათლება

შრომის ბაზრის თვისებრივი შეფასება

26 ნოემბერი, 2015

  პროფესიული განათლება და მომზადება საქართველოსი არსებული უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლების პირო ...

სრულად
© 2015 - 2024 შ.პ.ს განათლებული საქართველო edulive.ge - ყველა უფლება დაცულია
პროექტის ავტორი: ვალერიან მესხიშვილი
Artmedia